Christine Boland

Als trendanalist en relevantiefilter signaleert Christine in een vroeg stadium culturele, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen en het effect daarvan op de consument. Ze slaagt erin om uit een veelheid aan informatie de voor haar opdrachtgevers en gehoor relevante stromingen te destilleren en trends te definiëren. Deze trends en ontwikkelingen in consumentengedrag vertaalt zij in bruikbare adviezen als sleutel tot de consument.