SAVE THE DATE
SAVE THE DATE

Het VIP Innovatie Congres was een groot succes!

De eerste editie van het VIP Innovatie Congres, op dinsdag 5 juli j.l., was een fantastisch succes. Om klokslag 9.00u stromen de eerste gasten het Innovatieplein op, waar 32 leden van de Contactgroep Automatisering (CGA) hen met hun standje verwelkomen. Koffie met wat lekkers, een kletsje, wat mogen we verwachten? 

Wanneer dagvoorzitter Boudewijn van Uden (a.s.r.) om 10.00u het digitale stokje overneemt van Robby de Robot heeft de zaal van het fraaie Afas Theater zich gevuld met 546 bezoekers. Na een kort tweegesprek met voorzitter Michael Mackaaij van de Contactgroep is het woord aan Jarno Duursma, tech-trendwatcher, onderzoeker, publicist en inspirerend spreker. Hij neemt de gasten mee in een flitsend betoog over de impact van kunstmatige intelligentie op het kenniswerk van de toekomst. Wat nemen slimme computers van ons over? Welke rol blijft voorbehouden aan de mens?

De daarop volgende panneldiscussie zoomt in op de resultaten van een net afgerond onderzoek door Adfiz onder onafhankelijk financieel adviseurs. Een uitgereikte infographic vat de belangrijkste conclusies samen. Hieraan zijn vijf stellingen gekoppeld. Enno Wiertsema (Adfiz), Ronald Gardenier (NVGA), Richard Weurding (Verbond van Verzekeraars) en Michael Mackaaij (CGA) kruisen hierover verbaal de degens. Conclusie: er is meer mogelijk met financiële software dan nu wordt benut en hierbij ligt er een rol voor alle schakels in de keten. Het draait om bewustwording en samenwerking.

Als we het daarover eens zijn, verspreiden de toehoorders zich over acht verschillende zalen. Daar delen leden van de Contactgroep elk hún visie en laatste ontwikkelingen. Zo volgen er nog drie, onderbroken door een smakelijke, informele lunch rond de standjes. De prachtige glazen dome en de attente bediening werken stemmingverhogend.

Terug in de plenaire zaal wacht een volgende noviteit: Justin Schlee (CGA-deelnemer aan de Werkgroep Data Exchange) en Peter Mols van het Sivi gunnen het publiek een sneak preview van hun nieuwe kennisbank. Deze biedt een branche-brede set van inzichten, oplossingen en voorlichting. Eerder faciliterend dan dwingend wil men met de kennisbank de ontwikkeling en borging van goed werkende financiële systemen bevorderen. En daarmee het optimaal functioneren van financieel dienstverleners.

Wanneer Michael Mackaaij dagvoorzitter Boudewijn Uden bedankt voor zijn enthousiaste gidsfunctie blijft het nog lang gezellig tijdens de aansluitende borrel. Gasten, deelnemers en organisatie zijn unaniem overtuigd: volgend jaar komt er zeker weer een VIP Congres.

Aandachtspunten digitalisering 

Wat valt deskundigen op in het 'Onderzoek financiële software 2022' van Bureau DFO? In een recent VVP-artikel geven diverse personen en organisaties aan welke take-outs zij belangrijk vinden.

Meld je aan voor Early Bird info voor het VIP Innovatie Congres 2023!

Tot volgend jaar op het VIP Congres!